HERWINNINGSPROJEK

Skenking van ‘n volledige stelsel, geborg deur Mnr Anton Reinecke (CFP), maak dit moontlik om  ‘n herwinningsprojekte, by van ons skole in werking te stel. Die nodige opleiding word verskaf  om dit met sukses en volhoubaar te bedryf.

Ons dank gaan aan Ceres Fruit Processors wat hierdie inisiatief heelhartig steun.

FOTO: ST Marks Skool ontvang hulle stelsel.