CBI NUUSFLITSE MEI 2022

Ledevergadering met gasspreker Barend La Grange

Na die ledevergadering was daar ‘n opvolggesprek met ‘n kerngroep Sakemanne en rolspelers om saam te dink oor aksie-planne in werking te stel om te help bou aan ‘n beter gemeenskap.

 1. Kerngedagtes
 • Volhoubare samewerking kan slegs realiseer as Plaaslike Regering, inwoners op grondvlak en die sakesektor saamwerk.
 • Ons moet nie toelaat dat etniese, kulturele gewoontes en politieke verskille ons verhoed om saam te werk nie.
 • Doen moeite om mekaar beter te leer ken en bou aan verhoudinge.
 • Goeie verhoudinge verander met die tyd in vertroue (TRUST).
 1. Aksies & Doelwitte
 • Stig Witzenberg CRPP Forum (Clean, Repair, Paint, Plant), dit skep geleentheid om die hele gemeenskap vrywillig betrokke te kry.
 • Sameroepers is geidentifiseer om ‘n forum te stig en die eerste gesprekke vind reeds voor einde Desember plaas.
 • Tans is Lea Troskie die Sameroeper en is besig om die proses te bestuur.

Barend la Grange is Bedryfshoof van die organisasie, South Africa Day, ‘n inisiatief om nasiebou en beter toekoms te bevorder. Die bedoeling is om alle mense van die land te inspireer om saam deel te neem aan die bou van ‘n beter Suid-Afrika en skep van ‘n nuwe optimisme vir die toekoms van die land.  Hierdie inisiatief skep die platform vir die burgers, die sakesektor en die regering om saam te werk om daardie doelwitte te bereik.


Bo v.l.n.r:  Anton Reinecke, Jannie Conradie, Danelle du Toit, Naas vd Merwe, Barend la Grange, Hennie Smit en David Nasson

 

Gala-aand saam met André de Ruyter oor elektrisiteitsvoorsiening.

Die doel van die vergadering was om die tekort aan elektrisiteitvoorsiening in die Witzenbergstreek aan te spreek.  CBI was gelukkig om Mnr André de Ruyter, Hoof Uitvoerende Beampte van Eskom, te kry om as spreker op te tree.  In reaksie op vrae vanuit die gehoor aan Mnr de Ruyter, het hy CBI versoek om sekere statistieke rakende uitbreiding, ontwikkelings-geleenthede, wat ook werksgeleentheid in die Witzenberg kon bevorder,  aan hom te voorsien.  Baie dankie aan Danelle wat dit namens CBI verskaf het.

CBI Vergader saam met Youth@Work en ander rolspelers


Hier vergader CBI, Partners for Possibility en werkgewer verteenwoordigers met Youth@Work.

CBI vergader saam met Witzenberg Security Forum en ander rolspelers oor veiligheid.

Teenwoordig:  Witzenberg Munisipaliteit, Landdros Hendriks, WSF-Bestuur, Hoof: SAPD, Hoof: Verkeer en Landbou.
Die doel van hierdie vergadering was om samewerking tussen die onderskeie rolspelers te bevorder.

Skool-Projekte

CBI is betrokke by Bella Vista Hoërskool via Partners For Possibility om standaarde van onderwys te help verbeter. Saam met die Munisipaliteit en sakesektor is ‘n skoonmaakdag gereël.

CBI vergader saam met matrieks, hulle ouers, beheerraad en personeel oor hoe om matriekuitslae te verbeter.

CBI is saam met Munisipaliteit en sakesektor betrokke by St Mark’s Laerskool.

CBI en Sakesektor befonds leerkrag vir Graad 1

CBI, in samewerking met die Sakesektor en Munisipaliteit, herstel die besproeiing stelsel vir ‘n skool en Hamlet sportterrein.

Entrepreneursprojekte

Hamlet Bande word deur CBI in sakesektor ondersteun.

Entrepreneur ontvang sy kamera-toerusting.

“Net ‘n Bietjie Liefde” is ‘n TV program wat tans op STARSAT dekodeerder gesien kan word op kanaal 462, OnseTV.  Die program is daar om meer uitvind oor hoe onse gemeenskap ander bystaan en wat hulle alles bied. Ons ondersteun mekaar sodat almal hulle hoogste sport kan bereik en promote graag onse besigheids-mense en entrepreneurs deur onderhoude met hulle te voer.  Net ‘n Bietjie Liefde is ten alle tye daarop gespits om “Positiwiteit” na die lig te bring in ons daaglikse lewe.

Net ‘n Bietjie Liefde het ook op tydens die “Aweness Awards 2021” vanjaar die “Vuurwarm” toekenning ontvang by OnseTV se prysuitdeeling wat ook opgedra was aan Keanno Africa wat hulle vroeer die jaar in ongeluk verloor het.

“Net ‘n Bietjie Liefde” is onlangs gehelp deur die C.B.I. van Ceres met toerusting om te help met die produksie van die TV program.  In die foto vlnr is Hannes van Schalkwyk (konsultant CBI), Dirk Swarts, Jakob Volmoer (Net ‘n Bietjie Liefde – Aanbieder), Duke van Schalkwk (Net ‘n Bietjie Liefde – Bestuurder), Heinie Joubert (Voorsitter CBI Entrepreneurs) en Jannie Conradie (Bestuurder CBI).

Lys van Entrepreneurs

 1. Benji’s Signs (Trevor Benjamin – Sign Writer and Painting – 071 636 9481
 2. Clitz Cleaning Services (Nomposiso MtibeMlanjana) – Cleaning Services – 083 598 0360
 3. Khaya’s Pizza Shack (Khaya) – Pizza shop – 078 102 0607
 4. JJ Welding & Painting (Johann Jacobs) – Painting and Welding Services – 03 473 7521
 5. Leon Manus – Catering Fish and chips – 071 007 6413
 6. PLY’s Suppliers (Jacques Abrahams) – Cutting of trees etc – 073 788 5860
 7. Global Crime Prevention Unit (Marquin Baadjies – Security – 073 216 8945
 8. Big Bite (Suretha Benjamin) – Entertainment – Spyseniering – 073 290 5438
 9. Roslin Swartz – Printing /Writing – 072 327 5192
 10. Denver Steyn – Baber shop – Tulbagh – 084 518 7142
 11. Sew Leather Pty Ltd (Sofia Joemat) – Leather shop – Tulbagh – 071 076 3632
 12. Ajay’s Photography Pty Ltd (Anthony Janse) – Fotografie – 083 877 3775
 13. Bronny’s Hair Rescue Pty Ltd (Bronwynne Davids) – Hair Saloon – 082 313 9416
 14. Chantal Esterhuizen – Spyseniering – 071 608 0779
 15. Hamlet Bande (Chris Visagie) – Bande Diens – 078 275 4735
 16. Elzet Smit – Springkastele en kinderstoele – 079 696 8453
 17. Farieda’s Dressmaking and Alterations – Maak klere – 079 696 8453
 18. LS Cresche Co-ordinators (Leonie Schnell) – Opleiding kleuter onderwysers – 083 383 7087
 19. Patric Moloisana – Waste – 071 590 0426
 20. War against Waste (Pieter Swarts) – Waste – 079 195 8674
 21. Warrrick Alexander – Fotografie – 073 514 5391
 22. Moos Hardnech – Tuindienste – 062 33 6655
 23. RJC Conservation Services Pty Ltd(Renaldo Prins) – Cutting trees and cleaning of mountain – 081 384 2712
 24. Suret’s Vetplante & Decorative Crafts – Tuisnywerheid en vetplante – Suretha Benjamin – 073 290 5438

HOOFSTRAATPROJEK

CBI en Munisipaliteit se Hoofstraat taakspan werk saam om die mees effektiewe vullisdromme in hoofstraat te plaas.   Vyf demo dromme is aangekoop en op die besigste areas geplaas.  Joseph Barnard, Direkteur Tegniese Dienste is dit eens dat hierdie drom die netheid van die hoofstraat gaan verbeter. Met goeie samewerking bereik ons meer.

CBI in samewerking met Munisipaliteit en sakesektor behandel al die akkerbome in Ceres teen swamme.

MICHELLSPASPROJEK

CBI, Munisipaliteit en Provinsie werk saam om Michellspas ‘n netjiese vertoonvenster vir Ceres te maak.  Skoonmaakspan maak weekliks skoon. ‘n Kamera is geïnstalleer om kontrole by die eerste uitkykpunt uit te oefen.

David Fortuin en sy helpers is diegene wat hierdie groot verantwoordelikheid hanteer.

CBI ondersteun omliggende dorpe om eie FORUMS te stig

CBI betrokke by Toerisme

CBI en die Toerisme Bestuur vergader op ‘n gereelde grondslag

Perdekraal Windplaas

CBI het sterk verhoudinge gebou met Perdekraal Windplaas. Hulle gemeenskapsforum vergaderings word bygewoon en CBI se entrepreneursprogram werk nou saam.

Munisipaliteit Begrotingsvergadering

CBI woon Munisipaliteit Jaarlikse oorsig van geïntegreerde ontwikkelingsplan en Begroting by.