SKOLE PRJEK 2021 – 2023

CBI in samewerking met Olam en 5 Donateurs omliggend van St Marks Primêr Skool in PA Hamlet begin Februarie 2021 met ‘n 3 jaar projek om hulp te verleen aan die skool met die doel om ‘n ekstra leerkrag aan te stel. Befondsing reeds ontvang is R 43 120.

ST MARKS BOORGATPROJEK

St Marks Primêr van P A Hamlet is in ‘n inspirerende hervormings fase waarby die sake gemeenskap van Hamlet asook die CBI en Olam betrokke is.

Die rolspelers is besig met verskeie projekte om te help om gehalte onderrig en ‘n skool met gemeeskaps impak te bewerkstellig.

Een van die huidige projekte is om die sport gronde op te knap en die besproeiing stelsel te herstel.

Huidiglik is dit buite werking en sportgronde en omliggende munisipale grasperke kan nie besproei word nie.

Ons wil graag ons hulp en raad aanbied om die Hamlet gemeenskap beter te dien.