Vision / Visie

Ceres Business Initiative (CBI) endeavours to stimulate the Ceres Business community in an unselfish, honest and inclusive way by constructing long-term relationships based on trust and through innovative initiatives.

Ceres Besigheidsinisiatief (CBI) wil op ‘n onselfsugtige, eerlike en inklusiewe wyse die Ceres Sakegemeenskap bevorder deur die bou van langtermyn vertrouensverhoudinge en innoverende inisiatiewe.

Mission / Missie

To grow the economy within the Ceres area.

Om die ekonomie van die Ceres streek te groei.

 

GOALS:

  1. Building bridges between the Municipality and the business community is essential in addressing challenges
  2. Ensure that the town is clean and safe so that tourists, businesses and the community can enjoy and utilise all facilities
  3. Accomplish economic growth, create opportunities for entrepreneurs and establish an effective communication system
  4. CBI to unanimously consult with the Municipality regarding service delivery at reasonable prices


DOELWITTE:

  1. Dis noodsaaklik om brûe te bou tussen die Munisipaliteit en sakegemeenskap om uitdagings die hoof te bied
  2. Verseker ’n skoon en veilige dorp wat toeriste, besighede en die gemeenskap kan geniet en ten volle kan benut
  3. Bring ekonomiese groei tot stand, skep geleenthede vir entrepreneurs en bevorder ’n doeltreffende kommunikasiestelsel
  4. CBi moet eenstemmig met die Munisipaliteit praat oor lewering van dienste teen billike pryse

Subscribe to our Newsletter

Local Weather: